Huis op Zuid

 

010 Rotterdam

 Huis op Zuid te Rotterdam
 
 

 

 

Huis op Zuid te Rotterdam

Bouwmanagement

Etrade Projecten ontwikkelt het project ‘Huis op Zuid’ in Rotterdam. Het Huis op Zuid speelt een hoofdrol in de gebiedsontwikkeling Parkstad en Afrikaanderwijk. De bijzondere plek wordt daarom ingevuld met een bijzonder programma dat op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau een rol speelt. Het Huis op Zuid kan hiermee het icoon worden van de koppeling van de Kop van Zuid aan de vernieuwing van de Afrikaanderwijk. Een gebouw waar bewoners en Stad trots op kunnen zijn.

Het programma van het Huis op Zuid omvat onder andere: een zwembad, een sporthal (NOC/NSF) en een brede school, en maakt het Huis op Zuid tot een zeer multifunctionele accommodatie. In de uitwerking zal de ontsluiting van de verschillende functies centraal staan, zodat ze als een geheel, maar ook los van elkaar goed kunnen functioneren. De wijkeconomie wordt ondersteund door horeca en detailhandel te plaatsen langs de route van Vuurplaat naar Afrikaandermarkt, waardoor deze aantrekkelijker wordt voor bezoekers van beide gebieden. Het programma wordt verder gecompleteerd door het wijkloket van de deelgemeente Feijenoord, een klein deel flexibele bedrijfsruimte voor school, wijk of sport gerelateerde voorzieningen en woningbouw.

Bron: bbn.nl
 


Ruim 120 miljoen euro extra voor investeringen Rotterdam Zuid

De corporaties Woonbron en Woonstad, de gemeente Rotterdam en het Rijk trekken 122 miljoen euro uit voor het lopende nationale programma dat de leefbaarheid in Rotterdam Zuid moet verbeteren. Met de eenmalige impuls willen de partijen sloop- en nieuwbouwprojecten weer op gang brengen die door de problemen bij Vestia stil zijn komen te liggen.

Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelde de gemeente en de corporaties eerder 30 miljoen euro in het vooruitzicht onder de voorwaarde dat zij afspraken zouden maken over het aanjagen of overnemen van stilgevallen projecten van Vestia. Rotterdam en de beide corporaties stellen daarvoor nu 90 miljoen euro beschikbaar. De extra investeringen komen verder ten goede aan het verbeteren van particuliere woningen.

De afspraken en bijdragen staan in een convenant dat door wethouder Karakus, minister Spies en de corporaties Woonbron, Woonstad en Vestia is getekend. Vestia zal (onder voorbehoud van goedkeuring door de financieel toezichthouder en het waarborgfonds) de aangegane juridische verplichtingen nakomen. Met de gezamenlijke inzet kunnen naast de Kindercampus en het Huis op Zuid, ook de bouwprojecten Bloemfontein en Leeuwenkuil van start.

Het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid is vorig jaar door Rijk, gemeente, corporaties, werkgevers en maatschappelijke instellingen vastgesteld. In het programma hebben de partijen afspraken gemaakt op het gebied van wonen, leren en werken. De ambitie is om in de komende 20 jaar 35.000 woningen te verbeteren of te vervangen.
Bron: rijksoverheid.nlHuis op Zuid
Het Zuiderspoorproject, tegenover onze wijk aan de Laan op Zuid, is het eerste resultaat van het plan Parkstad, inclusief de nieuwe verbindingsweg richting Katendrecht. Overigens bestaat het buurtparkje hier uit een mooi dakpark. Nu is tegenover de HEMA ook een nieuwe verbinding met de Afrikaanderwijk aangelegd. Kunnen we eindelijk makkelijk naar de Afrikaandermarkt fietsen!

Bij deze nieuwe verbinding met de Afrikaanderwijk is ook het 'Huis op Zuid' voorzien. Dit moet een gebouw worden met onder andere een nieuw zwembad, een sporthal, een basisschool, en ruimte voor winkels. Door de crisis rond Vestia is dit project echter onzeker geworden. Hoopvoller is de ontwikkeling van een blok tussen de Laan op Zuid en het Spoorweghavenpark. Hierin moeten een basisschool, woningen en een Albert Heijn XL komen.
  

Rotterdam